Tilbud på læremidler

Læremidler til arbeidslivsfag, valgfag, teknologi og design

En nyttig hjelp finner du  i netthandelen


  • Dette skal være et læreverk i praktiske aktiviteter som både elever og lærere liker og ser nytten av.

  • Læreverket gir konkret og praktisk støtte for å få dette gjennomført. Powerpointer, illustrasjoner, hjelpeark, foto og bøker gjør det hele gjennomførbart. Det sikrer kvalitet i læringsprosessene.

  • Bøkene er laget som utfyllingsbøker til bruk i matematikk, naturfag og kunst & håndverk.

  • Til bøkene følger en fyldig nettressurs. Lærerveiledningen utgis som nedlastbar PDF-fil på nettsiden til merpraktisk.no.

  • Bøkene dekker aktuelle kompetansemål i fagene naturfag, kunst og håndverk og matematikk. Enkelte kompetansemål i arbeidslivsfag og noen valgfag dekkes også i verket

     


»  Hovedside
»  Plastknotter
TRE TEK M B Eriksen
Telefon: 95748542
http://tre-tek.no
Nettstedskart